Επικοινωνία


Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.

Φαρσάλων και Παρνασσού γωνία
(ένατι "Τερερέμ")
41335 Λάρισα
Τηλ-Fax : 2410/661240

0 ) { return 0; } else { return 1; } } function ismail($tmail) { if(strlen($tmail)>4){ if(eregi("^[a-z\'0-9]+([._-][a-z\'0-9]+)*@([a-z0-9]+([._-][a-z0-9]+))+$", $tmail)) { return 1; } else { return 0; } } } $fok=0; $fr=3; $err=array(1=>'',2=>'',3=>'',4=>''); if ( !empt("action")) // if form is submitted { if (empt("name")){ $err[1]="Κενό όνομα"; } else{ $fok=$fok+1; } if (empt("msg")){ $err[3]="Κενό μήνυμα"; } else{ $fok=$fok+1; } if (ismail($_POST["email"])) { $fok=$fok+1; } else { $err[2]="Λάθος email"; } } else { } if ($fok==$fr) { // όλα τα πεδία σωστά $mailto="artgarden@lar.forthnet.gr"; $ms_sub="Μήνυμα από το site"; $ms_body="Από ".$_POST['name']; $ms_body.="\n Εταιρεία:".$_POST['company']; $ms_body.="\n Πόλη:".$_POST['city']; $ms_body.="\n Διεύθυνση:".$_POST['address']; $ms_body.="\n T.K.:".$_POST['tk']; $ms_body.="\n Τηλέφωνο:".$_POST['phone']; $ms_body.="\n Email:".$_POST['email']; $ms_body.="\n MHNYMA:\n".$_POST['msg']; mail($mailto, $ms_sub, $ms_body, "From: $name<\r\nReply-To: $email\r\nX-Mailer: DT_formmail"); ?>
Το μήνυμά σας έχει σταλεί.
Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα
(τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά)
Ονοματεπώνυμο*
Εταιρεία  
Πόλη
Διεύθυνση  
Τ.Κ.  
Τηλέφωνο
Email*
Γράψτε το μήνυμά σας*